Články

INTERIÉR - VIDEO KRÉMOVÉ LEŠTIDLO OKEN

 

Dokonale čirá okna je snad nejhorší noční můrou, ale je tu řešení, které zaručuje dokonalý výsledek za krátký čas!

 

Dbejte na to, aby okna před čištěním byla dokonale suchá. Před použitím krémového leštiče oken není potřeba okna předem čistit jiným přípravkem.

 

Na malou houbu nebo na utěrku z mikrovlákna poskládanou do čtverce aplikujte krémové leštidlo oken. Aplikaci provádějte pomocí aplikační láhve (tenký pásek), rozetřete krémové leštidlo oken nejprve na suchý vnější obrys okna a potom na zbývající plochu uprostřed. Snažte se dosáhnout velmi tenkou souvislou vrstvu na celé ploše okna a systematicky naneste krémové leštidlo oken zvenku dokola celého automobilu. Ve stejném sledu cca po 5 minutách vyleštěte vnější stranu oken utěrkou z mikrovlákna poskládanou do čtverce – při znečištění utěrky ji jednoduše převraťte na opačnou stranu. Stejný postup dodržujte i při čištění vnitřní strany oken. Postupujte podobně jako při nanášení a stírání super vosku carnauba na karoserii.

 

RADY Z PRAXE
Když budete mít nanášecí houbu nebo utěrku z mikrovlákna zanesenou, opláchněte ji pod dostatečným množstvím tekoucí vody nebo vystříkejte vapkou.

Menu